VoiceWell

VoiceWell-hoito on äänentuottoon, hengittämiseen, purenta- ja nielemisongelmiin käytetty hoitomuoto. Se sisältää erilaisia manuaalisia hoitomenetelmiä, esim. perinteistä tai mobilisoivaa hierontaa, faskia- eli sidekudos- ja nivelkäsittelyä.

 • hoito sopii kenelle tahansa kehon perushuolloksi
 • erityisesti ääniammattilaisille, esim. laulajat, opettajat, luennoitsijat, papit, myyjät
 • myös muusikoille ja niille, jotka soittavat ja laulavat harrastuksekseen

Hoidon vaikutukset

 • lisää yleistä hyvinvointia -poistaa jännitystiloja kehosta
 • helpottaa hengitystä ja äänentuottoa
 • vähentää purentalihasjännityksiä ja niistä aiheutuvia kiputiloja
 • on kehon huoltoa työkyvyn ylläpitämiseksi
 • lisää tietoisuutta omasta kehosta ja äänentuottotavasta

Hoidettavia alueita ovat

 • erityisesti rintakehä, niska, kaula, kurkunpää, purentalihakset, leukanivel ja kieli
 • ääntä hoidettaessa ne lihakset ja rakenteet, joilla on välitön yhteys kurkunpään, purennan, leukojen ja kielen toimintoihin
 • selkä, lantio, kädet jne asiakkaan tarpeen mukaan

Hoitajat