Psykofyysinen hengitysterapia

Psykofyysinen hengitysterapia auttaa, jos kärsit esimerkiksi astmasta, hyperventilaatiosta, palleajännityksistä, yleisestä jännittämisestä tai ahdistuneisuudesta. Se voi toimia myös jämäköittäjänä elämän muutostilanteissa. Se tasapainottaa hengitystäsi, rauhoittaa ja vahvistaa kykyäsi säädellä tunteitasi, selkiyttää omia rajojasi ja antaa keinoja vaikeista tilanteista selviytymiseen.

Hengitysterapiassa

  • käytetään kehollisia menetelmiä, joilla autetaan hengitystä
  • opetellaan rentoutumista, tietoista läsnäoloa sekä itsensä rauhoittamista mielikuvien ja sanojen avulla
  • opetellaan tunnistamaan ajatusten, tunteiden ja asenteiden vaikutusta omaan hengitykseen ja ruumiintuntemuksiin
  • tullaan tietoiseksi hengityksestä sisäisenä rauhoittelijana, kantavana voimana
  • selkiytetään omia rajoja

Mahdollisuus myös ryhmämuotoiseen hengitysterapiaan.

Hoitajat