Mindfulness-tietoisuustaito-kurssit

Mindfulness-tietoisuustaito-kurssit

Yksilö tai ryhmäohjauksena toteutettava rentoutus- ja stressinsäätelyohjelma, jossa harjoitellaan suuntaamaan huomio käsillä olevaan hetkeen. Harjoituksessa mieli rauhoittuu, stressihormonituotanto vähenee ja aivojen onnellisuutta säätelevät osat vahvistuvat. Lisäksi on mahdollista tulla tietoiseksi omista,joskus haitallisistakin ajattelu- ja reaktiomalleista ja harjoittamisen myötä kokea niiden muuttuvan. Menetelmää käytetään paljolti erilaisissa valmennuksissa ja kognitiivisen terapian osana ja sen on todettu helpottavan tehokkaasti mm. masennusta, ahdistuksen tunteita ja stressiä.

Hoitajat