Terapeuttinen, kehotietoinen kirjoittaminen

Terapeuttinen kirjoittaminen tarjoaa luovia keinoja erilaisten elämänhaasteiden käsittelyyn kirjoittamalla. Se ei vaadi mitään harrastuneisuutta kirjoittamisen suhteen, pelkkä kirjoitustaito riittää. Kirjoittamisessa ei huolehdita edes oikeinkirjoituksesta, vaan tarkoitus on kirjoittaa vapaasti virtaavaa tekstiä, joka on omiaan viemään tietoisen mielen alle.

Terapeuttinen kirjoittaminen on voimakas itsetuntemusta ja itseymmärrystä lisäävä menetelmä. Sitä voi sanoa syvälle omaan peiliin katsomiseksi. Joskus ihan konkreettisesti peiliin katsomalla ja kirjoittamalla voi päästä käsiksi olennaiseen.

Työskentelyn pohjana eli sytykkeenä voidaan omien tekstien ja kehontuntemusten lisäksi käyttää valmiita tekstejä, kuten runoja, romaaneja lehtiartikkeleita, kuvakortteja, valokuvia, maalauksia, piirustuksia, värejä, maisemaa ja luonnon elementtejä, eli melkeinpä mitä tahansa.

Tämänkaltainen työskentely avaa uusia näkökulmia. Se auttaa katsomaan kauempaa ja moni asia voi kirkastua sen myötä.

Kehotietoinen kirjoittaminen on oma tyylini tehdä kirjoitusterapiaa. Siinä kehontuntemukset otetaan huomioon liki kaikissa harjoituksissa tavalla tai toisella. Se on kehon syvää kuuntelemista, hiljentymistä kehon tuntemusten ja viestien äärelle, joskus levossa, toisinaan liikkeessä ja usein myös vuorovaikutuksessa. Se voi olla dialogia kehon osien kanssa tai äänen antamista tuntemuksille, jotta kuulisit syvemmin.

Oman ja joidenkin asiakkaitteni kokemusten mukaan suhde kipuihin ja muihin kehollisiin haasteisiin voi muuttua kehotietoisen kirjoittamisen myötä. Se voi toimia lääkkeen tavoin. Se auttaa myös solmimaan lempeää ystävyyttä oman kehon kanssa.

Kirjoittaminen parhaimmillaan on kuin viisas ystävä, joka on puolellasi, hoivaa ja haluaa vain parastasi. Se auttaa saamaan kosketuksen omiin todellisiin tunteisiisi ja monesti siinä tulee kirjoittaneeksi sen rehellisimmän totuuden itsestään ja omista tunteistaan.

Kirjoittaminen, etenkin ryhmässä voi myös auttaa löytämään omat rajat ja huolehtimaan niistä.

Varaa aikasi Reijalta p.050 594 4806

Katso myös kurssit ja ryhmät täältä